สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดมหาสารคาม
ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม ถ.เลี่ยงเมืองสารคาม-ร้อยเอ็ด ต.แวงน่าง อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000
โทรศัพท์ : 0-4377-7560 โทรสาร : 0-4377-7560 อีเมล์ : admin@mklocal.go.th
Powered By wnt.co.th