บริการประชาชน
น้องปูแป้ง
06.25
น้องปูแป้ง
สวัสดีจร้าาา...วันนี้มีอะไรให้น้องช่วย ถามน้องปูแป้งมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้น้าา
06.25
  • ปรับขนาด
    ตัวอักษร
 
หนังสือราชการ
การประชุมประจำเดือนผู้บริหารและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 3/2561
3 กรกฎาคม 2561
วันที่ออกหนังสือ : 3 กรกฎาคม 2561
เลขที่ : ที่ มค 0023.1/ว 3276 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2561
เรื่อง : การประชุมประจำเดือนผู้บริหารและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 3/2561 [ด่วนที่สุด]