บริการประชาชน
น้องปูแป้ง
20.25
น้องปูแป้ง
สวัสดีจร้าาา...วันนี้มีอะไรให้น้องช่วย ถามน้องปูแป้งมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้น้าา
20.25
  • ปรับขนาด
    ตัวอักษร
 
หนังสือราชการ
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) ไตรมาสที่๒ (เดือนมกราคม - มีนาคม ๒๕๖๑)
11 มกราคม 2561
วันที่ออกหนังสือ : 11 มกราคม 2561
เลขที่ : ที่ มค 0023.5/ ว 166
เรื่อง : การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) ไตรมาสที่๒ (เดือนมกราคม - มีนาคม ๒๕๖๑) [ทั่วไป]
ว 166.pdf [ขนาดไฟล์ : 938.17 KB.] (ดาวน์โหลด : 1)