บริการประชาชน
น้องปูแป้ง
21.30
น้องปูแป้ง
สวัสดีจร้าาา...วันนี้มีอะไรให้น้องช่วย ถามน้องปูแป้งมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้น้าา
21.30
  • ปรับขนาด
    ตัวอักษร
 
หนังสือราชการ
การโอนจัดสรรงบฯรายจ่ายปี 2561 เงินอุดหนุนทั่วไป สนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคมฯสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ไตรมาสที่ ๒ (เดือนมกราคม - มีนาคม ๒๕๖๑)
11 มกราคม 2561
วันที่ออกหนังสือ : 11 มกราคม 2561
เลขที่ : ที่ มค 0023.5/ ว 168
เรื่อง : การโอนจัดสรรงบฯรายจ่ายปี 2561 เงินอุดหนุนทั่วไป สนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคมฯสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ไตรมาสที่ ๒ (เดือนมกราคม - มีนาคม ๒๕๖๑) [ทั่วไป]
ว 168.pdf [ขนาดไฟล์ : 2.99 MB.] (ดาวน์โหลด : 3)